Till förstasidan Styrelsen i Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening:
Befattning

Namn  E-postadress

Telefon
Ordförande

Ulla Arkelsjö-Lundskog
ulla.arkelsjo@gmail.com

0708-287161
Kassör

Gunilla Stenvall  
g.stenvall@gmail.com

0709-147385
Sekreterare

Bodil Gedda  
bodil@bleged.se

32960
Ledamot

Siv Wallin
sivan.wallin@gmail.com

0768-378326

Ledamot

Siv Dirfors  
siv1999@hotmail.com

0709-531053

Ledamot

Elisabeth Lunneryd
dyrennul@hotmail.com

0709- 754575

Ledamot

Birgitta Olsson
jan.birgitta.olsson@gmail.com

31028
Suppleant

Kerstin Larsen
kerstin.larsen
@telia.com

0702- 210009

Suppleant

Marie Eriksson 
goiting@hotmail.com

0706-624546