Till förstasidan Styrelsen i Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening:
Befattning

Namn  E-postadress

Telefon
Ledningsgrupp

Ulla Arkelsjö-Lundskog
ulla.arkelsjo@gmail.com

0708-287161

Ledningsgrupp

Ing-Britt Johansson
ingbrittjohansson1950@gmail.com

0706-684326

Kassör

Gunilla Stenvall
g.stenvall@gmail.com

0709-147385
Ledamot

Elisabeth Lunneryd
dyrennul@hotmail.com

0709- 754575

Ledamot

Britt-Marie Karlsson
brittmarie.bilbo@gmail.com

0723-012548

Ledamot

Tine Leinstedt
tineleinstedt@icloud.com

0708-129690

Ledamot

Katrina Simonsson
trina.simonsson@gmail.com

0725-888835

Suppleant

Ulla Westelius
u.westelius@telia.com

0702-786913
Suppleant

Robert Hammarstrand
rhtorp@gmail.com

0706-207815