Till förstasidan

Månadsmöten våren 2018:

Klockan 19.00 på Ryttarbacken om ej annat anges.

Måndag 29
januari

Ulrika Elmberg berättar och visar hur hon arbetar med sina keramikalster.

Torsdag 22
februari

Årsmöte. Efter förhandlingarna kommer VD för Nääs, Göran Berglind, och talar om Nääs och sitt arbete där.

Onsdag 21
mars

Påskfest för föreningens medlemmar. Vi försöker återuppliva en del tekniker som fallit i glömska.

Onsdag 18
april

Robert Hammarstrand talar om hur man arbetar med karvsnitt.

Tisdag 8
maj

Nils Österman guidar oss vid utflykten till Stålebo dammar.
Tidpunkt meddelas senare (förmiddag).