Till förstasidan

Månadsmöten våren 2019:

Klockan 19.00 på Ryttarbacken om ej annat anges.

Måndag 28
januari

Vi återupplivar ”glömda tekniker”.

Torsdag 21
februari

Årsmöte. Efter förhandlingarna kommer Manne Svedberg och talar om gamla möbler.

Onsdag 20
mars

Smeden Jan-Erik Svensson kommer och berättar om  ”Smedens roll i det gamla samhället”.
OBS! Bakmöte kl. 18.00.

Lördag 13
april

Påskbasar i Ryttarbacken kl. 11-15.

Tisdag 7
maj

Nils Österman guidar oss vid utflykten till Stålebo Dammar kl. 10.00. Medtag kaffekorg.