Till förstasidan

Månadsmöten våren 2020:

Klockan 19.00 på Ryttarbacken om ej annat anges.

Torsdag 30
januari

Vi virkar mormorsrutor av alla de slag. Medtag garn och virknål.

 
Måndag 24
februari

 
Årsmöte. Efter förhandlingarna berättar Gunnar Alfjorden om biodling.

 
Onsdag 18
mars
INSTÄLLT

 
”Det handgjorda hemmet”. Design, slöjd, hantverk:
Katarina Karlsson, Konsthantverkscentrum, Göteborg.

OBS! Bakmöte kl. 18.00

 
Fredag 10
april

Påskfest med olika aktiviteter, t.ex. marmorering av ägg.

Tisdag12
maj

 
Naturvandring
kl 10.00: Nils Österman guidar. Samling vid reningsverket i Floda (mittemot Garveriet). Tag med kaffekorg och ev. kikare.