Till förstasidan
Varsågod att ta del av våra länkar!
 
Slöjd i Väst       Tidningen Till handa
Hemslöjdsföreningar i Västra Götaland
Tidningen Hemslöjd
Stora Lundby Hembygdsförening
KNYPPELDYNAN, förening för knyppling i Västsverige
Jan Voldstedlund har beskrivit Bakstugan på Nääs i bilder och text i sin hemsida om God Mat, Vackra Hus och Medeltidsaktiviteter. Bakstugan platsar väl i klassen vackra hus. Tack Jan för din insats!
Sök förening i Lerums Kommun
Nordiska museet
Nääs Slott